בדיקת מיקומי ניקוד

לגרור ולשחרר את קובץ הפונט שלך כאן (או קליק להעלאה)

יש להדביק כאן אותיות וליגטורות (Right-Click >>>>>> Copy Glyph Names >>>>>> Space Seperated)