בדיקת אחידות מרקם טקסט

לגרור ולשחרר את קובץ הפונט שלך כאן (או קליק להעלאה)